Březen 2007

Dvě z deseti

28. března 2007 v 12:58 | Ria |  Kolik z jejich dětí svou matku přežilo?
Středověk bývá označován jako dospívání lidstva, téměř zlatý věk. Všichni prý věděli, kam patří, byl mír a klid. Ale v každém ráji je had, a tak bylo za absence antibiotik zcela běžné zemřít na zkažený zub či zhnisaný škrábanec. Jako antiseptikum se používal alkohol, ale nebyl běžně dostupný a byl také drahý. Pivo, jaké známe ze středověku, bylo nízkoalkoholické, a pálenky se začaly více vyrábět až po roce 1700. Léky byly pouze bylinné, a proto úmrtnost vysoká.
Obě Alienořiny dcery z prvního manželství, francouzské princezny Marie a Alice, zemřely dříve než matka, Marie roku 1198, Alice po roce 1195.
Prvorozený syn z druhého manželství zemřel čtyřletý roku 1156, druhorozený Henry v roce 1183, Richard Lví Srdce podlehl zranění pod Chalusem 6. dubna 1199
Geoffroy, čtvrtý syn, zahynul na turnaji v Paříži roku 1183 a pátý, poslední syn, Jan Bezzemek, matku přežil, zemřel 18. října 1216 jako téměř padesátiletý ( narodil se, když bylo matce čtyřicet čtyři let! ).
První dcera z druhého manželství, Matilda, zemřela roku 1189, druhá Eleanor matku přežila o deset let a třetí dcera Joan zemřela 4. září 1199, ve stejném roce jako Richard.
Z deseti Alienořiných dětí tedy přežily matku dvě, syn Jan a dcera Eleanor. Potvrzují tím nepřímo teorii, že matky musely mít hodně dětí, aby krevní linie pokračovala dál. Alienor měla úžasně nízkou dětskou úmrtnost mezi svými potomky, desetinovou místo obvyklých třiceti či více procent, a přece v době její smrti žila jen pětina živě narozených dětí.