Dvě z deseti

28. března 2007 v 12:58 | Ria |  Kolik z jejich dětí svou matku přežilo?
Středověk bývá označován jako dospívání lidstva, téměř zlatý věk. Všichni prý věděli, kam patří, byl mír a klid. Ale v každém ráji je had, a tak bylo za absence antibiotik zcela běžné zemřít na zkažený zub či zhnisaný škrábanec. Jako antiseptikum se používal alkohol, ale nebyl běžně dostupný a byl také drahý. Pivo, jaké známe ze středověku, bylo nízkoalkoholické, a pálenky se začaly více vyrábět až po roce 1700. Léky byly pouze bylinné, a proto úmrtnost vysoká.
Obě Alienořiny dcery z prvního manželství, francouzské princezny Marie a Alice, zemřely dříve než matka, Marie roku 1198, Alice po roce 1195.
Prvorozený syn z druhého manželství zemřel čtyřletý roku 1156, druhorozený Henry v roce 1183, Richard Lví Srdce podlehl zranění pod Chalusem 6. dubna 1199
Geoffroy, čtvrtý syn, zahynul na turnaji v Paříži roku 1183 a pátý, poslední syn, Jan Bezzemek, matku přežil, zemřel 18. října 1216 jako téměř padesátiletý ( narodil se, když bylo matce čtyřicet čtyři let! ).
První dcera z druhého manželství, Matilda, zemřela roku 1189, druhá Eleanor matku přežila o deset let a třetí dcera Joan zemřela 4. září 1199, ve stejném roce jako Richard.
Z deseti Alienořiných dětí tedy přežily matku dvě, syn Jan a dcera Eleanor. Potvrzují tím nepřímo teorii, že matky musely mít hodně dětí, aby krevní linie pokračovala dál. Alienor měla úžasně nízkou dětskou úmrtnost mezi svými potomky, desetinovou místo obvyklých třiceti či více procent, a přece v době její smrti žila jen pětina živě narozených dětí.
 

Pra.....pravnučka Karla Velikého

12. února 2007 v 12:11 | Ria |  Zrození a ranné dětství
Alienor byla po svém otci vzdálenou pravnučkou Karla Velikého.
Rotruda / Hildegarda, vnučka Karla Velikého, byla vdána za Gerarda I z Auvergne, zakladatele domu Poitou. Jejím potomkem v desáté generaci, Alienořiným bratrem Vilémem, tento rod vymřel po meči. Kdyby ale byla pravda tvrzení některých vědců, že nelegitimním synem Alienořina děda Viléma IX je Vilém z Poitiers ( o jeho otcovství se uchází i jakýsi Ademar se svou ženou Rixendou, sestrou Eustacha z Valence ), pak by byla příbuzná například s Dianou de Poitiers, řídící dokonce jistou dobu chod Francie.
Dalším z jejích prastrýců byl Raimund de Poitiers, princ antiošský. Jeho potomci získali a po dobu křižáckých válek ovládali Dálný východ. Po Raimundově manželce, Konstanci de Hauteville, rod zdědil přízvisko princů a princezen z Antiochie. Jeden z potomků si vzal Isabellu de Lusignan a jejich děti jsou známé jako de Lusignan. Tento klan měl mezi svými dětmi skvělé válečníky, například Bohemunda nebo Huga de Lusignan.

Rodiče Alienor

6. února 2007 v 11:40 | Ria |  Zrození a ranné dětství
Otec:
Vilém ( Guillaume ) VIII (X) "Svatý", vévoda akvitánský (1126-37), hrabě z Poitou, *1099, + na pouti k hrobu svatého Jakuba z Compostelly ve Španělsku 9.4.1137

Matka:
Eleonora ( Aenor ), *1103, + po březnu.1130

Alienor se tomuto páru narodila pravděpodobně jako první dítě roku 1122 a dožila se na středověk nevídaných 82 let, zemřela až v roce 1204. Po ní přišla na svět ještě Aelis - Petronille ( * po 1121, + po 24. 10 1153 ) a Vilém ( nejspíše * a + březen 1130 ). Je pravděpodobné, že matka Aenor nepřežila zrození nejmladšího dítěte, úmrtnost rodiček byla v té době téměř desetiprocentní. Otec se znovu oženil s Emmou z Limoges, ale o dětech z druhého manželství není zmínka.

Kam dál

Reklama